Yanlış-pozitif bulgu nedir?

Oluşturuldu 20.06.2016
Güncellendi: 22.03.2018

Bir yanlış-pozitif bulgu, mamografi görüntülemeden elde edilen röntgen filminde bir anomalinin görülmesidir ki, bu mamografi görüntüleme sonucu henüz net bir şekilde iyi huylu olarak sınıflandırılamamaktadır.

Bu durumlarda kadın ultrason gibi tamamlayıcı muayeneye davet edilir. Kadınların bir kısmında netleştirme amacıyla ek olarak bir doku örneği, yani minimal invazif bir biyopsinin yapılması gerekir. Ardından bulunan anomali iyi huylu olarak sınıflandırıldığı takdirde bu duruma "yanlış-pozitif" bulgu denir.

Yanlış-pozitif bulgular, doktorların bilgi veya uzmanlık eksikliğinden kaynaklanan "yanlış bulgular" değildir. Anomalilerin, göğüs kanserini mümkün olduğu kadar "gözden kaçırmamak" için tamamlayıcı muayeneler ile netleştirilmesi gerekir. Bir kadında ancak bir doku muayenesi (biyopsi) sonucu göğüs kanseri tasdik edildiğinde, göğüs kanseri teşhisi konur.

Görüntüleme ile muayene edilen her 1.000 kadından 30'u bir anomalide tekrar tamamlayıcı bir muayeneye çağırılırlar. Bu 30 kadından 12'sinde netleştirme işlemi için bir biyopsi gerekli olur. 6 kadında göğüs kanseri teşhis edilir, bu kadınlar mamografi ve biyopside "doğru-pozitif" bulguya sahiptir. Böylece görüntülemede muayene edilen her 1000 kadından 24'ü bir yanlış-pozitif, bunlardan 6 kadın biyopsi ile bulgu alır.

Yardımcı oldu mu?

90% kişi bu cevabı yardımcı buldu.