Şimdiye kadar olduğu gibi bu muayeneyi neden radyoloji uzmanıma/jinekoloğuma yaptıramıyorum?

Oluşturuldu 20.06.2016
Güncellendi: 22.03.2018

Röntgen ışınları ile gerçekleştirilen muayenelerin sadece kesin bir hastalık şüphesinde uygulanması gerektiği yasal olarak belirlenmiştir. Mamografi görüntüleme programı için bir istisna oluşturulmuştur (kaynak: Röntgen Yönetmeliği).

Göğüs kanseri erken teşhisine yönelik ardıl röntgen muayeneleri, belirti taşımayan 50 ile 69 yaş arasındaki tüm kadınlara her iki yılda bir teklif edilir. Bu yaş grubundaki kadınların göğüs kanserine yakalanma ve ölme riski daha büyüktür.

Mamografi görüntüleme, bilimsel olarak kabul edilen tek göğüs kanseri erken teşhisi muayenesidir. Uzmanlık yetilerine sahip doktorların muayeneleri kalite güvencesi programı çerçevesinde düzenli aralıklarda yürütmeleri ve sonuçları kesintisiz değerlendirmeleri, göğüs kanseri erken teşhisinin ön koşulunu oluşturmaktadır. Bu, Almanya'da mamografi görüntüleme programı ile yerine getirilmektedir.

Mamografi görüntüleme, bilimsel olarak kabul edilen tek göğüs kanseri erken teşhisi muayenesidir. Uzmanlık yetilerine sahip doktorların muayeneleri kalite güvencesi programı çerçevesinde düzenli aralıklarda yürütmeleri ve sonuçları kesintisiz değerlendirmeleri, göğüs kanseri erken teşhisinin ön koşulunu oluşturmaktadır. Bu, Almanya'da mamografi görüntüleme programı ile yerine getirilmektedir.

50 ile 69 yaş arası kadınlar için göğüs kanseri erken teşhisine yönelik mamografiyi sadece görüntüleme programındaki özel eğitim görmüş doktorlar sunabilir ve teşhis koyabilir.

Mamografi görüntüleme programı sıkı bir kalite denetimine tabiidir. Bu, görüntülemeyle ilgili, özel eğitimler almış olan tüm personeli kapsamaktadır.

Vasıflarının kanıtı olarak doktorların yılda en az 5.000 mamografi filmini değerlendirmiş ve düzenli aralıklarda eğitimlere katılmış ve sınavlara girmiş olması gerekmektedir. Ayrıca her bir mamografi iki birbirinden bağımsız doktor tarafından değerlendirilir.

Mamografi görüntüleme programındaki muayenehaneler, görüntüleme birimleri de denir, özel bir izne sahiptir ve bu izni her 30 ayda bir yenilemeleri gerekir. Cihazlar da sıkı kalite güvencesine tabiidir. Sadece bu görüntüleme birimlerinde bir muayenenin en yüksek kalite ölçülerinde yapılması sağlanabilir.

Tüm muayene verileri anonim hale getirilir, yılda bir değerlendirilir ve yıllık raporlar şeklinde yayınlanır. Bu durum başka hiçbir göğüs kanseri erken teşhisi önleminde bulunmamaktadır. Sadece mamografi görüntüleme programında diğerlerinin yanında göğüs kanserinin hangi evrede tespit edilebildiği, kaç kadının dikkat çekici bir anomalinin netleştirilmesi için tamamlayıcı bir muayeneye çağırıldığı ve kaç kadında göğüs kanseri şüphesinin doğrulandığı belgelerle gösterilebilir.

Yardımcı oldu mu?

43% kişi bu cevabı yardımcı buldu.