İn situ duktal karsinom (DCIS) nedir?

Oluşturuldu 20.06.2016
Güncellendi: 22.03.2018

İn situ duktal karsinom (DCIS) sıklıkla göğüs kanseri erken evresi olarak da tanımlanır. Bu karsinomlar zaten kötü huylu hücrelerden oluşmaktadır. Ancak bu karsinomlar sadece süt kanalı içinde büyür, damar sistemine henüz temel bir bağlantıları yoktur ve henüz bir kitle oluşturmazlar. Göğüs kanseri ön evreleri elle tespit edilemez.

Çok küçük olabilir, ancak fark edilmeden süt kanallarının içinde ilerleyebilirler. Zamanla bir DCIS'den invazif bir göğüs kanseri oluşabilir, yani çevresinde bulunan dokuda büyüyen ve bu nedenle kadın için tehlikeli olabilecek kanser.

DCIS'lerin arasında çok farklı türler vardır. Bazıları yavaş, bazıları ise hızlı büyür. Bazıları çok önceden çevre dokuya nüfuz ederken, diğerleri bunu daha sonra gerçekleştirir veya çevre dokuya hiç bulaşmaz.

DCIS'in bir kısmı erken teşhis yapılmasa hiç tespit edilemez, çünkü daha fazla gelişemez ve elle hissedilebilir bir kitle oluşturmaz.

Yardımcı oldu mu?

81% kişi bu cevabı yardımcı buldu.