Mamografi görüntülemede göğüs kanseri hangi sıklıkta erken teşhis edilir?

Oluşturuldu 20.06.2016
Güncellendi: 22.03.2018

Mamografi görüntüleme programında her yıl yaklaşık 17.300 karsinom teşhis edilebilmektedir. Diğer bir deyişle: Muayene edilmiş her 1.000 kadından 6'sına göğüs kanseri teşhisi konmaktadır.

Teşhis edilen tümörlerin yaklaşık 13.300'ü invaziftir. Bunlar, çevresinde bulunan dokunun içinde büyüyen kötü huylu doku değişimleridir. Çoğunluğu, yani bu tümörlerin yüzde 80'i 20 milimetreden daha büyük değildir ve henüz lenf bezlerine sıçramamıştır. Bu tümörler özellikle daha uygun bir teşhise sahiptir. Daha hafif tedavi yöntemleri uygulanabilir ve iyileşme şansı daha iyidir.

Mamografi görüntülemede doktorlar göğüs kanseri ön evresi olarak adlandırılan oluşumlar da tespit edebilmektedirler (in situ duktal karsinom). Bunlar zaten kötü huylu hücrelerden oluşmaktadır. Ancak bu karsinomlar sadece süt kanalı içinde büyür, damar sistemine henüz temel bir bağlantıları yoktur ve henüz bir kitle oluşturmazlar. Göğüs kanseri ön evreleri genelde elle tespit edilemez.

Çok küçük olabilir, ancak fark edilmeden süt kanallarının içinde ilerleyebilirler. Zamanla bir DCIS'den invazif bir göğüs kanseri oluşabilir, yani çevresinde bulunan dokuda büyüyen ve bu nedenle kadın için tehlikeli olabilecek kanser. Mamografi görüntülemede tespit edilen tümörlerin yaklaşık yüzde 19'u göğüs kanseri ön evresidir (in situ duktal karsinom).

Yardımcı oldu mu?

87% kişi bu cevabı yardımcı buldu.