Mamografi görüntüleme tavsiye edilebilir mi?

Oluşturuldu 20.06.2016
Güncellendi: 22.03.2018

Mamografi, 50 ile 69 yaş arası kadınlar için göğüs kanseri erken teşhisi açısından tek etkili görüntüleme yöntemidir. Bu durum, araştırmalar ile kanıtlanmıştır. Bu nedenle mamografi görüntüleme programı Almanya'da kanser erken teşhisinin ayrılmaz bir parçasıdır ve yasal ve özel sağlık sigortaları tarafından finanse edilir.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) gibi birçok uzman kuruluş, 50 ile 69 yaş arasındaki kadınlarda erken teşhis önlemi olarak mamografi görüntüleme programını özellikle tavsiye etmektedir. Çünkü bilimsel analizlerinden sonra, göğüs kanseri teşhisinin avantajları dezavantajlarından daha ağır basmaktadır.

Göğüs kanserinin erken teşhisindeki en önemli avantaj ise kadınların muayene sayesinde göğüs kanseri nedeniyle ölümlerden korunabilmeleridir. En önemli dezavantaj olarak ise "aşırı teşhis" görülmektedir. Aşırı teşhisler her kanser erken teşhisinde olur: Bu erken teşhis, muayenesi olmadan hayat boyu tespit edilemeyecek olan kanser tespit ve tedavi edilir.  Kanseri erken teşhis etmede aşırı teşhislerin ne sıklıkla meydana geldiğini bilim sadece tahmin edebilmektedir. Buna dair bilgiler çok farklı.

Uzman kuruluşlar avantaj ve dezavantajları değerlendirirken farklı uygulama şekilleri seçmekte ve farklı sonuçlara varabilmektedir. Bu nedenle mamografi görüntülemenin dezavantajlarını avantajlarından daha yüksek değerlendiren uzman kuruluşlar da bulunmaktadır.

Federal Komite'nin broşüründe öncelikle her 50 yaş üstü kadının Almanya'da mamografi görüntüleme programına davet edilmesinde kadının hür kararı ön planda tutulmuştur: "Mamografi programına katılıp katılmayacağınıza siz kendiniz karar verirsiniz."

Yardımcı oldu mu?

59% kişi bu cevabı yardımcı buldu.