Mamografi görüntüleme programı ile radyoloji uzmanımda uygulanan mamografi arasındaki fark nedir?

Oluşturuldu 20.06.2016
Güncellendi: 22.03.2018

Bir mamografi, göğüs kanseri şüphesi bulunuyor ise yapılır. Kendiniz veya jinekoloğunuz göğsünüzde dokunarak bir kitle tespit etmiş veya bir ultrason muayenesi esnasında anomali görüntülenmiş olabilir. Bu durumda mamografinin çekilmesi için bir radyoloji uzmanına sevk alırsınız. Bu, her yaş kadında somut göğüs kanseri şüphesi olduğunda uygulanır.

Göğüs kanserine dair somut bir şüpheniz yoksa ve 50 ile 69 yaş aralığında iseniz, size her iki yılda bir gerçekleşen göğüs kanseri erken teşhisi için kalite güvencesine sahip bir mamografi görüntüleme programı teklif edilir. "Screening" anlam itibarı ile belirli bir yaş grubundaki insanlara belirli bir muayenenin teklif edilmesi demektir.

Mamografi görüntüleme programı, 50 ile 69 yaş arası kadınlarda göğüs kanserini, henüz tümörün çok küçük evresinde ve lenf bezleri istilaya uğramadan teşhis etme hedefi taşır. Bu sayede kadınların daha uygun bir teşhise, daha hafif bir tedaviye sahip olma ve göğüs kanserinden ölüme karşı korunma şansları vardır.

Mamografi görüntüleme programı bu noktada muayenede yüksek kaliteyi garanti etmektedir.

  • Mamografi, özel eğitim almış uzmanlar tarafından, sıkı denetim altında bulunan dijital cihazlar ile yürütülür.
  • Muayene için screening birimleri olarak adlandırılan birimler kurulmuştur. Bu birimler, göğüs kanseri erken teşhisi alanında uzmanlaşmış ve özel bir izne sahip olan merkezlerdir. Bu izne sahip olabilmek için doktorların ve uzman personelin özel uzmanlık vasıflarına sahip olduklarını kanıtlamaları gerekmektedir. Mamografi görüntülemeye dair verilen izin kriterlerinin yerine getirilip getirilmediği düzenli aralıklarla denetlenir. Sadece kriterler yerine getirildiğinde bu görüntüleme merkezlerine tekrar izin verilir (tekrar sertifikalandırma işlemi).
  • Her bir mamografi resmi – göğüsün röntgen çekimi – en az iki özel eğitim almış uzman doktor tarafından bağımsız olarak değerlendirilir. Bu doktorlar uzmanlıklarının kanıtı için örneğin yılda en az 5.000 kadının mamografi filmini değerlendirmek ve mamografileri doğru değerlendirdiklerine dair düzenli kanıtlar getirmek zorundadırlar.
  • Bir göğüs kanseri şüphesi durumunda diğer gerekli muayeneler erken teşhis programı dahilinde yürütülür. Sonuçlar ve takibi uygulamaya katılan doktorlar ile birlikte görüşülür.

Yardımcı oldu mu?

79% kişi bu cevabı yardımcı buldu.