Mamografi filmleri nasıl değerlendirilir?

Oluşturuldu 20.06.2016
Güncellendi: 22.03.2018

Mamografi görüntüleme programında röntgen çekimlerini her zaman iki doktor değerlendirir. Bunun için doktorlar mamografi filmlerini farklı büyüklüklerde ve görünümlerde görüntüleme olanağı veren modern bilgisayar programları kullanırlar. Bu sayede anomaliler iyi şekilde görüntülenebilir, işaretlenebilir ve ölçülebilir.

Mamografi filmlerinin değerlendirilmesi bu esnada doktorlar tarafından birlikte yapılmaz, aksine birbirinden bağımsız gerçekleşir. Mamografi sadece anomalisiz olarak sınıflandırıldığında, kötü huylu bir doku oluşumuna dair bir şüphe kalmaz. Buna karşın doktorlardan bir tanesinin mamografiyi anomalili olarak değerlendirdiğinde, başka bir uzman doktor da değerlendirmeye katılır.

Anomali kesin iyi huylu olarak sınıflandırılamıyor ise kadın, ultrason ve gerekirse mamografi yapılan, tamamlayıcı bir doktor muayenesine çağırılır ("netleştirme").  Yaklaşık her 1.000 kadından 30'u netleştirmek üzere davet edilirler. 24 kadında anomali iyi huylu çıkar ("yanlış-pozitif bulgu"). 6 kadında göğüs kanseri teşhisi konur.

Yardımcı oldu mu?

88% kişi bu cevabı yardımcı buldu.