Bana neden mamografi görüntüleme programı teklif ediliyor?

Oluşturuldu 21.06.2016
Güncellendi: 22.03.2018

Göğüs kanserinin erken teşhis edilmesini hızlandırmak için Alman Parlamentosu 2002 yılının Haziran ayında oy birliği ile Almanya'da kalite garantili bir mamografi görüntüleme programı başlatmaya karar vermiştir. Çünkü diğer ülkelerde daha önce yapılmış olan araştırmalar, kadınların düzenli olarak göğüs kanseri erken teşhisinde görüntüleme programına katıldıkları için göğüs kanserinden ölüme karşı korunabildiklerini ortaya koymuştur. Bu etki şimdiye kadar başka hiçbir göğüs kanseri erken teşhisinde sağlanamamıştır.

50 ile 69 yaş arası kadınların göğüs kanserine yakalanma ve ölme riski daha büyüktür. Bundan dolayı iyi bir organizasyonda, iki yılda bir yapılan düzenli mamografiden en çok bu kadınlar faydalanabilmektedir. Röntgen çekimi ile elle tespit edilemeyen, göğüs kanserinin erken türleri tespit edilebilir. Uygun bir tedavi ile kadınlar için genelde iyileşme şansı artmaktadır, çünkü tümörün büyüklüğü ve lenf bezi istilasının boyutu, teşhis için belirleyici bir faktör oluşturmaktadır. Çoğu durumda ayrıca göğüsleri muhafaza eden bir ameliyat ve daha hafif ilaç tedavisi mümkündür.

Ancak her göğüs kanseri erken teşhisi yönteminin dezavantajları da vardır. Şüpheli durumların tamamlayıcı muayeneler ile netleştirilmesi gerektiğinde, kadınlar olumsuz etkilenmektedirler.  Göğüs kanseri erken teşhisi ile muayene yapılmadan tespit ve bu nedenle tedavi edilemeyecek tümörler veya kanser öncesi evreler teşhis edilebilmektedir.

Mamografi görüntüleme, bilimsel olarak kabul edilen tek göğüs kanseri erken teşhisi muayenesidir. Uzmanlık yetilerine sahip doktorların, muayeneleri kalite güvencesi çerçevesinde düzenli aralıklarda yürütmeleri ve sonuçları kesintisiz değerlendirmeleri ön koşulu oluşturmaktadır. Bu, Almanya'da mamografi görüntüleme programı ile yerine getirilmektedir.

Bu nedenle 50 ile 69 yaş aralığındaysanız, her iki yılda bir mamografi görüntüleme programı için bir davetiye alırsınız. Teklifi kabul edip etmemek size bağlıdır. Çünkü kadınlar göğüs kanseri erken teşhisinin avantajlarını ve dezavantajlarını kendilerine göre farklı değerlendirirler.

Yardımcı oldu mu?

83% kişi bu cevabı yardımcı buldu.